Natuurwetenschappen

Tweede en derde graad (doorstroom)

Een ‘positieve wetenschap’ is er een die op feiten gebaseerd is, dus op waarnemingen en metingen. Binnen de studierichting natuurwetenschappen komen heel wat van deze positieve wetenschappen aan bod: fysica (natuurkunde), biologie (studie van mens en natuur) en chemie (scheikunde). Leerlingen die voor deze opleiding kiezen, bestuderen de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Onze leerlingen natuurwetenschappen (tweede graad) leren empirisch feitenmateriaal verzamelen, kritisch analyseren en evalueren. Het verzamelen van feiten doen ze aan de hand van waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in naslagwerken …

In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor de studierichting wetenschappen – wiskunde of moderne talen – wetenschappen. Bij beide vormen de algemene vakken de basis en worden deze aangevuld met richtingspecifieke vakken zoals fysica, chemie en biologie.

De richtingen binnen de natuurwetenschappen bereiden leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk hier de lessentabel van deze studierichting.

2de graad natuurwetenschappen
3de graad wetenschappen – wiskunde
3de graad moderne talen – wetenschappen

GO! atheneum Anderlecht
Sint Guidostraat 73 1070 Anderlecht +32 2 522 71 12 info@atheneumanderlecht.be