Economische wetenschappen

Tweede en derde graad (doorstroom)

Hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar? Hoe bepalen bedrijven hoeveel ze best produceren om maximale winst te behalen? Hoe werkt internationale handel? En hoe zit het nu met dat boekhouden? Dit zijn maar enkele vragen waarop onze leerlingen binnen de richting economie een antwoord krijgen.

In de tweede graad komen heel wat uiteenlopende thema’s aan bod, waaronder de economische kringloop, het gezin als houdhouding, bedrijven en de overheid.

In de derde graad kunnen de leerlingen kiezen voor de studierichting ‘economie – moderne talen’. Hierbij vormen de algemene vakken de basis en worden deze aangevuld met richtingspecifieke vakken zoals boekhouding, bedrijfsbeleid (over de levensloop van een onderneming) en algemene economie (over consumenten- en producentengedrag).

De richting economische wetenschappen bereidt leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk hier de lessentabellen van deze studierichtingen.

2de graad economie
3de graad economie – moderne talen

GO! atheneum Anderlecht
Sint Guidostraat 73 1070 Anderlecht +32 2 522 71 12 info@atheneumanderlecht.be