Humane wetenschappen

Tweede en derde graad (doorstroom)

Binnen de richting humane wetenschappen kan je onze meest nieuwsgierige leerlingen terugvinden. Ze willen meer te weten komen over de mensen rondom hen, wat hen drijft en hoe ze denken, maar ook over de maatschappij waarin ze leven. Dit doen ze via de vakken gedrags- en sociale wetenschappen, kunstbeschouwing en filosofie.

Onze humane wetenschappers worden gevormd tot kritische denkers die communicatief en sociaal vaardig zijn en die openstaan voor de verschillen in onze samenleving. De nadruk ligt heel sterk op identiteit, taalvaardigheid en interculturaliteit.

De richting humane wetenschappen bereidt leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk hier de lessentabel van deze studierichting.

2de graad humane wetenschappen
3de graad humane wetenschappen

GO! atheneum Anderlecht
Sint Guidostraat 73 1070 Anderlecht +32 2 522 71 12 info@atheneumanderlecht.be