Visie en missie

ALGEMENE VORMING EN ARTISTIEK TALENT

Het GO! Atheneum Anderlecht kan je het best omschrijven als een verborgen pareltje in een grootstedelijke context waar diversiteit een absolute meerwaarde betekent.

Hoe gaan we daarbij tewerk ? Wat is onze missie ?

–   Wij mikken op verbinding en respect voor elkaar en onze omgeving.

–   Zorg voor leerlingen dragen we hoog in het vaandel.

–   Zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar ook verantwoordelijkheid behoren tot onze kernwaarden.

–  Wij willen ten alle prijzen leerlingen kansen bieden en hen begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en competenties.

Onze school biedt daarom heel wat mogelijkheden:

In de eerste graad gaan we op ontdekking en verkenning. Naast een gedegen basis van de gekende hoofdvakken, willen we leerlingen ook laten proeven van andere kennisdomeinen met de nadruk op kunst en creatie, verbale expressie, wetenschappen, ict en mens en welzijn.

Vanaf de tweede graad en vervolgens ook de derde graad, wordt dan gekozen voor één van de vele studiegebieden, steeds vertrekkend van algemene vorming maar met andere benaderingen: met kunstrichtingen die leiden tot creatieve vaardigheden en wetenschappen die inzicht en analysevermogen stimuleren.

In deze snel evoluerende maatschappij willen we leerlingen vormen met de nodige basiskennis en vaardigheden zodat zij goed voorbereid zijn op hun latere leven.

Uiteraard willen we daarbij ook blijven waken over onze kernwaarden gaande van verantwoordelijkheid en respect tot zelfredzaamheid en zorg.

Samen leren, samenleven, blijft onze kernopdracht.

Het directieteam

Catherine Wyckaert & Delfien Schadron