1ste graad

Nadruk op verbale expressie, kunst en creatie

2de graad - Doorstroming

Beeldende en audiovisuele vorming
Economische wetenschappen
Natuurwetenschappen
Humane wetenschappen

3de graad - Doorstroming

Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Bedrijfswetenschappen

2de graad - Dubbele finaliteit

Architecturale en beeldende kunsten
Fotografie
Grafische technieken

3de graad - Dubbele finaliteit

Bedrijfsorganisatie
Marketing en ondernemen
Internationale handel en logistiek